درباره علیرضا پیر لچه گورابی

  • علیرضا پیر لچه گورابی برنامه نویس اندروید 0 بررسی

مرور کلی

سابقه کار (0)

    هنوز هیچ فعالیتی وجود ندارد.

اطلاعات

  • نرخ ساعتی: 10,000 تومان
  • امتیاز:
  • تجربیات: 7 سال تجربه
  • پروژه های انجام شده: 0
  • کل درآمد: 0 تومان
  • کشور : ایران