درباره امیر مافی

  • امیر مافی برنامه نویس 0 بررسی

مرور کلی

برنامه نویس به زبانهای c

Cpp

C#

Labview

Vb

Sql

 میباشم

حدود ده سال سابقه کار دارم

ویژگیه مثبتم پشت کاره زیاد

سابقه کار (0)

    هنوز هیچ فعالیتی وجود ندارد.

اطلاعات

  • نرخ ساعتی: 35,000 تومان
  • امتیاز:
  • تجربیات: 10 سال تجربه
  • پروژه های انجام شده: 0
  • کل درآمد: 0 تومان
  • کشور : ایران