درباره مجتبی شبگو

  • مجتبی شبگو پایان نامه نویسی 0 بررسی

مرور کلی

آشنایی کامل با نرم افزار spss- pls- lisrel

سابقه کار (0)

    هنوز هیچ فعالیتی وجود ندارد.

اطلاعات

  • نرخ ساعتی: 0 تومان
  • امتیاز:
  • تجربیات: 5 سال تجربه
  • پروژه های انجام شده: 0
  • کل درآمد: 0 تومان
  • کشور : ایران