درباره ثریا کرمی مهر

  • ثریا کرمی مهر معمار 0 بررسی

مرور کلی

سابقه کار (0)

    هنوز هیچ فعالیتی وجود ندارد.

اطلاعات

  • نرخ ساعتی: 100,000 تومان
  • امتیاز:
  • تجربیات: 4 سال تجربه
  • پروژه های انجام شده: 0
  • کل درآمد: 0 تومان
  • کشور : ایران