درباره ترانه صادقی

  • ترانه صادقی ویراستار حرفه ای 0 بررسی

مرور کلی

*ویراستاری پایان نامه، مقاله، کتاب و هر مطلبی را که از کیفیّت نگارشی آن مطمئن نیستید، به ما بسپارید و مطابق فرمت موردنظرتان تحویل بگیرید.

*ویرایش حرفه ای متن های شما

*اصلاح جمله بندی ها

*کاربرد صحیح علائم و نشانه ها

*حذف لغات اضافی 

*کمک به بیان بهتر مفهوم در جمله

با مناسب ترین هزینه، بهترین نتیجه را بگیرید.

سابقه کار (0)

    هنوز هیچ فعالیتی وجود ندارد.

اطلاعات

  • نرخ ساعتی: 10,000 تومان
  • امتیاز:
  • تجربیات: 5 سال تجربه
  • پروژه های انجام شده: 0
  • کل درآمد: 0 تومان
  • کشور : ایران